Preskoči na glavno vsebino
Študentski izzivi Univerze v Mariboru

Študentski izzivi Univerze v Mariboru

Študenti

Študenti

Študenti
Delodajalci

Delodajalci

Delodajalci
Zaposleni na UM

Zaposleni na UM

Zaposleni na UM
Popis zunanjih avtomatskih defibrilatorjev v mestni občini Maribor

Prijava od 24.1.2024 do 16.2.2024

Kraj dogodka: Maribor

Delodajalec: Europlakat d.o.o.

Mentor: Nino Fijačko

Nenadni srčni zastoj je tretji najpogostejši vzrok smrti v Evropi. Letna incidenca zunaj bolnišničnega srčnega zastoja je med 67 in 170 na 100 000…
Analiza možnosti optimiranja notranjega transporta in cevne pošte v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

Prijava od 18.1.2024 do 31.1.2024

Kraj dogodka: Maribor

Delodajalec: Univerzitetni klinični center Maribor

Mentor: Klavdij Logožar

Organiziranost notranjih logističnih procesov v velikih zdravstvenih ustanovah lahko pomembno vpliva na učinkovitost in produktivnost celotne…
Izključitev in izstop družbenikov iz d.o.o.: izboljšanje pravne ureditve

Prijava od 26.1.2024 do 09.2.2024

Kraj dogodka: Maribor

Delodajalec: Pravniško društvo v Mariboru

Mentor: Jerneja Prostor

V sklopu izziva bi želeli analizirati ureditev izključitve in izstopa družbenikov iz d.o.o. in možnosti za izboljšanje uporabe teh institutov v…
Dopolnilna dejavnost turizem na kmetijah v Posavju - možnost in priložnost za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti

Prijava od 18.1.2024 do 24.1.2024

Kraj dogodka: Posavje

Delodajalec: Center za podjetništvo in turizem Krško

Mentor: Boris Prevolšek

Kmetijska gospodarstva imajo registrirane različne dopolnilne dejavnosti. S pomočjo projektnega izziva, bomo analizirali dopolnilne dejavnosti na…
Strateški načrt prodora na tuje trge za Panonsko vas

Prijava od 15.1.2024 do 24.1.2024

Kraj dogodka: Tešanovci 11P, Tešanovci, 9226 Moravske Toplice

Delodajalec: PANONSKA VAS, d.o.o.-so.p.

Mentor: Tina Tomažič, Sonja Sibila Lebe

Panonska vas je turistično naselje v Moravskih Toplicah, na obrobju Slovenije, v slabo razvitem Prekmurju, na meji Goričkega. Hiše v sklopu te umetno…
Krčenje betonskih tlakov in uporaba samopopravljivih betonov

Prijava od 12.1.2024 do 09.2.2024

Kraj dogodka: Maribor

Delodajalec: SGD STRDIN splošna gradbena dejavnost d.o.o.

Mentor: Gregor Kravanja

Primarni izziv projekta bo vezan na tehnologijo industrijskih betonskih tlakov, kjer bomo preučevali, kako zmanjšati oz. omejiti krčenje betona.…
Sinteza trajnostnih geopolimernih kompozitov (NOO)

Prijava od 12.1.2024 do 15.2.2024

Kraj dogodka: Maribor

Delodajalec: SGD STRDIN splošna gradbena dejavnost d.o.o.

Mentor: Gregor Kravanja

Izziv projekta bo vezan na sintezno novih geopolimerov, kjer bo cilj uporabiti odpadne aluminosilikatne materile kot so: elektrofilterski pepel,…
Vinski turizem v Beli krajini – izzivi in priložnosti pri povezovanju deležnikov (NOO)

Prijava od 11.1.2024 do 31.1.2024

Kraj dogodka: Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru

Delodajalec: Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika

Mentor: Vita Petek

Bela krajina spada v vinorodno deželo Posavje in vinorodni okoliš Bela krajina. Vinski turizem je na tem področju že razvit in predstavlja pomemben…
Izdelava robotske roke za obiranje jagodičevja

Prijava od 22.1.2024 do 20.2.2024

Kraj dogodka: Hoče

Delodajalec: AMPS, tehnično svetovanje in druge inženirske dejavnosti, Peter Lepej

Mentor: Jurij Rakun, Simon Klančnik

Izziv projekta ŠI.UM se osredotoča na premagovanje pomanjkanja delovne sile v kmetijstvu s pomočjo avtomatizacije in robotizacije kmetijskih opravil.…
Sodelovalni roboti, tehnologija za učinkovite proizvodne sisteme (NOO)

Prijava od 10.1.2024 do 15.2.2024

Kraj dogodka: Fakulteta za strojništvo Maribor

Delodajalec: Plastika Skaza d.o.o.

Mentor: Robert Ojsteršek

Sodelovalna delovna mesta se vse pogosteje vključujejo v proizvodne sisteme, saj združujejo prednosti sodelovalnega robota in človeka. Z ustrezno…
Digitalna podpora za pametno proizvodnjo (NOO)

Prijava od 10.1.2024 do 15.2.2024

Kraj dogodka: Fakulteta za strojništvo Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, SMM proizvodni sistemi, d.o.o. Jaskova 18, 2000 Maribor.

Delodajalec: SMM proizvodni sistemi, d.o.o.

Mentor: Janez Gotlih, Snehashis Pal

Projekt študentskih izzivov ŠI:UM (NOO) z naslovom "Digitalna podpora za pametno proizvodnjo" (D3P) se osredotoča na digitalizacijo proizvodnje za…
Izkoriščanje prelite vode

Prijava od 09.1.2024 do 05.2.2024

Kraj dogodka: Krško

Delodajalec: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

Mentor: Matej Fike

Poplavne razmere na rekah po vsem svetu so vse pogostejše in vse močnejše. Zato je potrebno prevelike količine vode na hidroelektrarnah prelivati čez…
Optimizacija delovanja avtonomnega robota FarmBeast (NOO)

Prijava od 09.1.2024 do 15.2.2024

Kraj dogodka: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Delodajalec: AMPS, tehnično svetovanje in druge inženirske dejavnosti, Peter Lepej

Mentor: Damijan Kelc

Projektna naloga študentskega inovativnega projekta se osredotoča na nadgradnjo študentskega robota FarmBeast v okviru širšega cilja ustvarjanja…
Laboratorij za zelene finance (NOO)

Prijava od 08.1.2024 do 22.1.2024

Kraj dogodka: Maribor

Delodajalec: Društvo ekonomistov Maribor

Mentor: Dejan Romih, Sabina Beloglavec

Namen projektne naloge ŠI:UM (NOO) z nazivom Laboratorij za zelene finance (NOO), pri kateri bo sodelovalo osem študentov Univerze v Mariboru, je pod…
Hibridni sončni sistemi kot alternativna tehnologija vira za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini (NOO)

Prijava od 08.1.2024 do 05.2.2024

Kraj dogodka: Velenje - Krško (delo na daljavo - MS Teams)

Delodajalec: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o

Mentor: Sebastijan Seme

V projektu »Hibridni sončni sistemi kot alternativna tehnologija vira za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini«, se bomo osredotočali na določanje…
Variabilno gnojenje kmetijskih površin z uporabo dronov in digitalnih kart (NOO)

Prijava od 08.1.2024 do 09.2.2024

Kraj dogodka: Pivola 10

Delodajalec: Termodron, sodobne tehnologije d.o.o.

Mentor: Peter Vindiš

Namen tega izziva je optimizirati kmetijsko pridelavo (variabilno gnojenje) z zajemom podatkov in izdelavo ustreznih digitalnih kart. Pedagoški in…
Ali vem, kam po osnovni šoli grem?

Prijava od 04.1.2024 do 15.2.2024

Kraj dogodka: Univerza v Mariboru, Mestna občina Murska Sobota

Delodajalec: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

Mentor: Petra Cajnko

V Sloveniji je približno 20.000 osnovnošolcev na eno generacijo, ki se soočajo z izbiro nadaljnjega izobraževanje in izbiro svoje poklicne poti. Te…
Razvoj biomimetičnih senzorjev za določanje funkcionalnosti  in vitro celičnih modelov

Prijava od 21.12.2023 do 31.1.2024

Kraj dogodka: Ptuj in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Delodajalec: Proizvodnja racunalnikov in perifernih naprav, Tofant d.o.o

Mentor: Tina Maver

Predlagani projekt obravnava enega glavnih tehničnih izzivov pri razvoju naprednih
mikrofizioloških sistemov (t.i., »organ-on-a-chip, OOC), in sicer…
Kratki izobraževalno-razlagalni film

Prijava od 06.12.2023 do 20.12.2023

Kraj dogodka: Maribor

Delodajalec: Institut informacijskih znanosti Maribor

Mentor: Blanka Bošnjak

Projektna naloga ŠI:UM študentk in študentov Filozofske fakultete UM bo imela za cilj, da s pomočjo delovnega mentorja in pedagoške mentorice…
Možnosti izrabe alternativnega goriva RDF

Prijava od 10.11.2023 do 15.2.2024

Kraj dogodka: Vaneča

Delodajalec: JAVNO PODJETJE CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI d.o.o.

Mentor: Timi Gomboc

Cilj mehanske obdelave mešanega komunalnega odpadka je izločiti vse materiale, ki jih je možno reciklirati ali uporabiti kakor koli drugače ter iz…
Botanični vrt - virtualna in realna izkušnja

Prijava od 05.12.2023 do 08.1.2024

Kraj dogodka: Maribor

Delodajalec: Društvo prijateljev botaničnega vrta Univerze v Mariboru

Mentor: Nikolaja Golob

Vključeni študenti bodo doživeli izziv priprave Velikonočne dogodivščine za otroke v Botaničnem vrtu, ki jo pod okriljem Društva ljubiteljev…
Medgeneracijsko povezovanje študentov in starostnikov na tematike zelenega in digitalnega prehoda

Prijava od 29.11.2023 do 08.12.2023

Kraj dogodka: KRANJ

Delodajalec: DOM UPOKOJENCEV KRANJ

Mentor: Polona Šprajc

Dom upokojencev Kranj je javni socialno varstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje…
S katalizatorji do zelenih kemijskih procesov (NOO)

Prijava od 28.11.2023 do 31.1.2024

Kraj dogodka: FKKT UM

Delodajalec: Talum Inštitut d.o.o.

Mentor: Darja Pečar

Zaradi kemijskih procesov vsak dan nastajajo velike količine odpadkov. Uporaba velikih količin reagentov ustvarja neželene stranske produkte, kot so…
Angleško-slovenske krajšave jezika stroke s področja varstvoslovja in turizma (NOO)

Prijava od 24.11.2023 do 15.12.2023

Kraj dogodka: Amebis, d. o. o., Kamnik

Delodajalec: Amebis, d. o. o., Kamnik

Mentor: Mojca Kompara Lukančič

Priprava spletne aplikacije z algoritmom za samodejno prepoznavanje krajšavno-razvezavnih parov, ki bo uporabljena za iskanje krajšavno razvezavnih…
Tehnologija zelene ekstrakcije biološko koristnih učinkovin iz alg

Prijava od 27.11.2023 do 05.12.2023

Kraj dogodka: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Delodajalec: Zeliščni vrt pri Jožici

Mentor: Taja Makoter

Vse več je zanimanja za nov okolju prijazen razvoj procesov obdelave in predelave odpadne biomase iz naravnih materialov. Povečano je tudi…
Kibernetska varnost v občinah in smernice za preprečevanje digitalne diskriminacije občanov

Prijava od 20.11.2023 do 11.12.2023

Kraj dogodka: Ljubljana - Škofja Loka - MS Teams

Delodajalec: Občina Škofja Loka

Mentor: Igor Bernik

Projektna naloga "Kibernetska varnost v občinah in smernice za preprečevanje digitalne
diskriminacije občanov" je ključnega pomena, saj občine igrajo…
Optimizacija in digitalizacija delovnih procesov podjetja

Prijava od 16.11.2023 do 30.11.2023

Kraj dogodka: Celje

Delodajalec: Orel Celje d.o.o., PE PLEKSI ART

Mentor: Borut Jereb

Študentje se v realnem delovnem okolju spoznajo s proizvodnim podjetjem, potekom in načinom dela ter procesi, ki se odvijajo v sklopu podjetja.…