Preskoči na glavno vsebino
Izziv
Status:V izvedbi

Izključitev in izstop družbenikov iz d.o.o.: izboljšanje pravne ureditve

V sklopu izziva bi želeli analizirati ureditev izključitve in izstopa družbenikov iz d.o.o. in možnosti za izboljšanje uporabe teh institutov v praksi. Zakonska ureditev institutov izključitve in izstopa družbenikov je dokaj jasna, kljub temu pa je uporaba institutov v praksi načeloma odsvetovana iz več razlogov. V izzivu se bomo zato osredotočili na praktične težave v zvezi s tema postopkoma (od višine in načina določanja izplačila do raznih postopkovnih težav, npr. kako ravnati, če družba družbeniku zneska izplačila ne izplača pravočasno, mu ga ne želi izplačati, medsebojnih zahtevkov za izključitev).
Z vidika prava bo raziskovanje vključevalo analizo številnih pravnih vidikov postopkov. Pri tem bo obravnavana tako trenutno veljavna ureditev v Republiki Sloveniji kot tudi pravna ureditev in dobre prakse iz tujine (tako tuje zakonodaje kot rešitve iz prakse). Ob pravni analizi bodo obravnavani tudi poslovno-organizacijski in ekonomski vidiki teh institutov za družbe. Pri tem bo zasledovan predvsem cilj večje ekonomičnosti in skrajšanja postopkov za izključitev ali izstop družbenika iz družbe.
Dognanja na tem področju imajo pomemben vpliv na oblikovanje ustreznih politik in pravnih rešitev in bi potencialno lahko vodila tudi do sprememb slovenske zakonodaje.
Končni cilj izziva bi bila priprava strokovnega poročila o obravnavani tematiki. izključitve in izstopov družbenikov, ki bo lahko v pomoč tako družbenikom kot tudi družbam v praksi.
Delodajalec:
Pravniško društvo v Mariboru
Izvajalec:
Manuela Bencak
Mentor:
Jerneja Prostor
Fakulteta:
Pravna fakulteta
Število prostih mest:
8
Obdobje aktivnosti:
26.2.2024 – 12.7.2024
Prijava od/do:
26.1.2024 – 09.2.2024
Kraj dogodka:
Maribor